...В горе и в радости, в болезни и в здравии, в онлайн и оффлайн...