- Девушка, а ведь я абсолютно свободен!
- Подождите, мужчина, давайте уточним - свободен или нахрен никому не нужен?