- Как по-татарски "холодно"?
- Салкын.
- А "очень холодно"?
- Салкын, блядь!