- М-да... Алкоголизм непобедим.
- А почему?
- А зачем?