- Давай без презерватива.
- Может ещё и маски снимем?