Оптимиста Валентина вчера в подъезде избили до полужизни.